Het doel van dezewebsite is om uw interesse kenbaar te maken voor deelname aan hetgentherapieonderzoek Imagine-1 (PBGM01 NCT04713475) voor vroeg of laatoptredende GM1-gangliosidose bij kinderen. 

Na het aangeven vanuw interesse via het onderstaande formulier, wordt u doorverwezen naar eenklinische onderzoekslocatie. 

Voor meer informatieover het onderzoek, klik hier.